Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 12
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2020. Rafal 13
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 01 października 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Dylewo. Rafal 20
Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Rafal 11
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gąsewie Poduchownym. Rafal 83
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku. Rafal 7
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sypniewo za I półrocze 2020 roku. Rafal 14
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gąsewie Poduchownym. Rafal 126
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie. Rafal 116
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 9

Dodatkowe informacje