Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sypniewo za święto przypadające w sobotę Rafal 3
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach Rafal 2
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2020 Rafal 3
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia reprezentacji pracowników Urzędu Gminy Sypniewo w celu współdziałania z pracodawcą przy wyborze instytucji finansowej, z Rafal 6
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 2
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zamość. Rafal 21
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Sypniewo na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustaw Rafal 89
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Sypniewo. Rafal 76
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sypniewo oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zas Rafal 15
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sypniewo. Rafal 21

Dodatkowe informacje