Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień publicznych w roku 2021 Rafal 20
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Sypniewo Rafal 14
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kwot pogotowia kasowego na rok 2021 Rafal 11
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Rafal 19
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2020 Rafal 10
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Sypniewo Rafal 14
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2020 Rafal 5
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych należących do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie. Rafal 4
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sypniewo Rafal 15
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach Rafal 6

Dodatkowe informacje