Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Sypniewo. Rafal 16
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 16
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2021. Rafal 14
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania zadań obronnych w 2021 roku. Rafal 17
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznej szkoł Rafal 76
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli Rafal 80
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej. Rafal 16
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 Rafal 11
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy Sypniewo zwolnionego ze służby przygotowawczej Rafal 25
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sypniewo Rafal 21

Dodatkowe informacje