Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie Rafal 17
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie Rafal 13
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 7
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku. Rafal 18
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2020 rok. Rafal 19
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień publicznych w roku 2021. Rafal 9
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania. Rafal 5
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 4
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2021 Rafal 5
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 5

Dodatkowe informacje