REFERAT FINANSOWY    
1  Skarbnik Gminy  Magdalena Długołęcka (29)7177443
2  Księgowa budżetowa  Barbara Mizerek (29)7177442
3  Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i działalności spodarczej  Zofia Tuszyńska (29)7177438
4 Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków lokalnych i opłat Bogusława Jurowska (29)7177438
5 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Wioletta Mikulska (29)7177441
   URZĄD STANU CYWILNEGO
1 Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności Barbara Damięcka (29)7177436
   SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
 Obsługa biurowa Katarzyna Gutowska  (29)7177783
2 Obsługa biurowa Joanna Guzowska   (29)7177434
3 Stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy europejskich i zamówień publicznych Mariusz Borkowski   (29)7177434
4 Stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i gospodarki gruntami Wiktor Rawa   (29)7177440
5 Stanowisko pracy ds. kontroli finansowo-księgowej i kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski   (29)7177439

Dodatkowe informacje