Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor Odsłony
Uchwała Nr XXV/193/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 21 maj 2021 Rafal 9
Uchwała Nr XXV/192/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 21 maj 2021 Rafal 8
Uchwała Nr XXV/191/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 21 maj 2021 Rafal 8
Uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo. 21 maj 2021 Rafal 5
Uchwała Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie. 21 maj 2021 Rafal 6
Uchwała Nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gm 20 kwiecień 2021 Rafal 13
Uchwała Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie 20 kwiecień 2021 Rafal 16
Uchwała Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości 20 kwiecień 2021 Rafal 9
Uchwała Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo 20 kwiecień 2021 Rafal 8
Uchwała Nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 20 kwiecień 2021 Rafal 10

Podkategorie

Dodatkowe informacje