Protokół Nr II/2018 z odbytej Sesji Rady Gminy w dniu 03 grudnia 2018 r.

Protokół Nr I/2018 z odbytej Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2018 r.

Dodatkowe informacje