Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 22
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 22
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 77
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 91
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 164
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 159
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 167
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 203
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 234
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 248
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 214
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 209
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 238
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 260
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 265
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 262
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 279
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 289
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 271
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 300
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 288
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 303
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 318
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 311
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 282
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 287
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 302
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 317
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 292
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 299
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 360
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 329
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 336
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 352
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 364
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 370
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 378
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 462
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 549
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 374
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 388
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 352
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 374
Plakat informacyjny Angelika Beczak 283
UG.6220.5.2020 Rafal 362
UG.6220.4.2020 Rafal 353
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 372
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 399
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 402
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 426
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 588
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 443
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 437
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 445
UG 6733.8.2019 Rafal 481
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 460
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 493
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 454
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 460
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 474
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 461
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 453
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 486
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 486
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 465
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 497
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 459
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 475
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 459
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 394
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 456
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 474
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 443
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 466
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 467
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 465
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 487
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 485
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 468
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 489
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 505
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 254
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 522
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 526
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 535
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 595
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 633
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 643
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 657
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 549
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 607
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 583
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 563
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 586
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 605
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 619
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 623
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 647
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 528
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 678
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 607
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 630
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 663
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 646
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 627
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 666
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 636
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 249
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 774
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 752
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 712
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 752
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 749
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 800
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 846
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 821
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 822
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 815
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 815
UG 6232.3.2017 Rafal 300
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 829
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 814
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 779
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 802
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 854
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 862
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 905
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 821
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 924
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 579
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 585
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 575
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 637
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 634
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 620
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 611
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 551
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 568
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 818
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 250
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 815
UG 6232.1.2017 Rafal 403
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 755
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 772
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 824
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 845
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 818
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 791
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 856
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 869
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 878
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 1090
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 933
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 921
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 968
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 909
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 669
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1356
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1080
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1053
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1064
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1195
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1172
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1185
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 1131
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 1120
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 1055
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1062
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1034
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 1042
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1089
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1067
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1062
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1061
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 1032
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1041
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1004
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1078
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1041
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1073
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 3233
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1330
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1611
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1412
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1545
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1573
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 940

Dodatkowe informacje