Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Rafal 22
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Rafal 23
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora. Sylwia Matulewicz 30
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gąsewie Poduchownym Rafal 41
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sypniewo. Rafal 11
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie. Rafal 25
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Sypniewie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania. Rafal 25
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Urzędu Gminy Sypniewo, powołania komisji do przeprowadzenia przetargu oraz prtzeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka. Roman Gisztarowicz 23
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli podłączeń i wymiany wodomierzy na przyłączach wodociągowych w Gminie Sypniewo. Rafal 35
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko: Opiekun Klubu Seniora w Gminie Sypniewo. Rafal 32

Dodatkowe informacje