Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania zadań obronnych w 2021 roku. Rafal 15
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznej szkoł Rafal 71
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli Rafal 75
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej. Rafal 12
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 Rafal 9
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy Sypniewo zwolnionego ze służby przygotowawczej Rafal 22
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sypniewo Rafal 18
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień publicznych w roku 2021 Rafal 17
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Sypniewo Rafal 12
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kwot pogotowia kasowego na rok 2021 Rafal 8

Dodatkowe informacje