Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku. Rafal 5
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sypniewo za I półrocze 2020 roku. Rafal 6
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gąsewie Poduchownym. Rafal 117
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie. Rafal 106
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 7
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2020. Rafal 24
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 17
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauc Rafal 24
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Rafal 20
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Rafal 19

Dodatkowe informacje