Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zamość. Rafal 6
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Sypniewo na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustaw Rafal 63
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Sypniewo. Rafal 58
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sypniewo oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zas Rafal 5
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sypniewo. Rafal 10
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Rafal 5
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2020. Rafal 4
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 01 października 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Dylewo. Rafal 10
Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Rafal 2
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gąsewie Poduchownym. Rafal 61

Dodatkowe informacje