Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2020-08-27

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-07-23

Zmiana zapytania ofertowego - wprowadzono: 2020-07-13

SIWZ - wprowadzono: 2020-07-09

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie - wprowadzono: 2020-07-09

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy - wprowadzono: 2020-07-09

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy - wprowadzono: 2020-07-09

Dodatkowe informacje