Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo - przetarg II

Informacja z sesji otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-06-29

Zawiadomienie o wyborze oferty - wprowadzono: 2020-05-06

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-04-24

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2020-04-16

Zmiana treści SIWZ - wprowadzono: 2020-04-22

SIWZ - wprowadzono: 2020-04-16

Załączniki do SIWZ - wprowadzono: 2020-04-16

Dodatkowe informacje