Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo 2020/2021

Unieważnienie postępowania - wprowadzono: 2020-04-07

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-04-06

Zapytanie Nr 2 - wprowadzono: 2020-04-03

Zapytania Nr 1 - wprowadzono: 2020-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2020-03-25

SIWZ - wprowadzono: 2020-03-25

Załączniki do SIWZ - wprowadzono: 2020-03-25

Dodatkowe informacje