Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sypniewo polegające na wykonaniu robót budowlanych- Remont budynku domu drewnianego z 1862 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2020-04-03

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-04-02

Zapytanie Nr 1 - wprowadzono: 2020-03-30

Zapytanie ofertowe ZP.271.7.2020 - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 2 - wykaz robót - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 3 - wykaz osób - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 4 - powiązania kapitałowe - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 5 - oświadczenia o działalności - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 6 - projekt umowy - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 7 - projekt budowlany - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 8 - STWiORB - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 9 - przedmiar robót - wprowadzono: 2020-03-17

Załącznik Nr 10 - kosztorys ofertowy - wprowadzono: 2020-03-17 

Dodatkowe informacje