Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora polegające na organizacji zajęć dla seniorów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2020-03-30

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-03-30

Odpowiedź na zapytanie zapytanie 2 - wprowadzono: 2020-03-17

Zmiana treści zapytania ofertowegowprowadzono: 2020-03-17

Odpowiedź na zapytanie 1 - wprowadzono: 2020-03-16

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.6.2020 - wprowadzono: 2020-03-13

Załącznik Nr 1 - formularze ofertowe - wprowadzono: 2020-03-13

Załącznik Nr 2 - oświadczenie - wprowadzono: 2020-03-13

Załącznik Nr 3 - projekty umów - wprowadzono: 2020-03-13

Dodatkowe informacje