Adaptacja, modernizacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w ZPO Sypniewo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wprowadzono: 2020-02-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2020-02-17

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-02-11

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2020-01-28
  2. SIWZ - wprowadzono: 2020-01-28
  3. Załączniki do SIWZ - wprowadzono: 2020-01-28

Dodatkowe informacje