Odśnieżanie dróg gminnych w Gminie Sypniewo w roku 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dodatkowe informacje