Przebudowa grogi gminnej Zamość-Poświętne

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu - wprowadzono: 2019-09-11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: wprowadzono 2019-08-26

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2019-08-14

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2019-07-31

SIWZ - wprowadzono: 2019-07-31

Załączniki nr 1-4 i 6-7 - wprowadzono: 2019-07-31

Załącznik Nr 5 - wzór umowy - wprowadzono: 2019-07-31

Dokumentacja projektowa - wprowadzono: 2019-07-31

Dodatkowe informacje