Dostawa Oleju opałowego do obiektów gminy Sypniewo w sezonie grzewczym 2019/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wprowadzono: 2019-07-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2019-07-18

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2019-07-18

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2019-07-10

SIWZ - wprowadzono: 2019-07-10

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wprowadzono: 2019-07-10

Projekt umowy (załącznik nr 2) - wprowadzono: 2019-07-10

Załącznik 3 - wprowadzono: 2019-07-10

Załącznik 4 - wprowadzono: 2019-07-10

Załącznik 5 - wprowadzono: 2019-07-10

Dodatkowe informacje