Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo - ponowny.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu - wprowadzono: 2019-07-09

Zawiadomienie o wyborze oferty - wprowadzono: 2019-07-04

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2019-06-19

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2019-06-12

SIWZ - wprowadzono: 2019-06-12

Projekt umowy - załącznik nr 7 - wprowadzono: 2019-06-12

Załączniki nr 1-6 i 8-9 - wprowadzono: 2019-06-12

Dodatkowe informacje