Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo

Unieważnienie przetargu - wprowadzono 2019-06-11

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono 2019-06-10

Zmiana do SIWZ - wprowadzono 2019-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono 2019-05-31

SIWZ - wprowadzono 2019-05-31

Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ - wprowadzono 2019-05-31

Załączniki do SIWZ - wprowadzono 2019-05-31

Dodatkowe informacje