Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor Odsłony
Uchwała Nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gm 20 kwiecień 2021 Rafal 2
Uchwała Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie 20 kwiecień 2021 Rafal 3
Uchwała Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości 20 kwiecień 2021 Rafal 0
Uchwała Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo 20 kwiecień 2021 Rafal 2
Uchwała Nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 20 kwiecień 2021 Rafal 0
Uchwała Nr XXIV/183/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2021-2031 20 kwiecień 2021 Rafal 0
Uchwała Nr XXIII/182/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 04 marzec 2021 Rafal 13
Uchwała Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 04 marzec 2021 Rafal 5
Uchwała Nr XXIII/180/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Sypniewo 04 marzec 2021 Rafal 7
Uchwała Nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sypniewo 04 marzec 2021 Rafal 6

Podkategorie

Dodatkowe informacje