Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor Odsłony
Uchwała Nr XX/159/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 04 grudzień 2020 Rafal 10
Uchwała Nr XX/158/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi 04 grudzień 2020 Rafal 8
Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 04 grudzień 2020 Rafal 8
Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 04 grudzień 2020 Rafal 6
Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Makowskiemu 04 grudzień 2020 Rafal 11
Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 04 grudzień 2020 Rafal 11
Uchwała Nr XX/153/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 04 grudzień 2020 Rafal 6
Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 16 listopad 2020 Rafal 8
Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2021 roku. 16 listopad 2020 Rafal 10
Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 16 listopad 2020 Rafal 3

Podkategorie

Dodatkowe informacje