Protokół Nr 19/2020 z Sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2020 r.

Dodatkowe informacje