Protokół Nr 18/2020 z Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2020 r.

Dodatkowe informacje