Protokół Nr 14/2020 z odbytej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje