Protokół Nr 13/2020 z odbytej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 19 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje