Protokół Nr 12/2020 z Sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje