Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 256
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 300
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 284
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 273
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 278
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 292
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 278
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 299
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 242
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 278
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 341
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 348
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 384
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 334
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 409
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 194
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 192
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 193
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 213
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 201

Dodatkowe informacje