Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 221
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 187
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 243
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 250
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 275
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 318
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 304
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 289
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 300
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 311
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 295
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 315
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 257
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 291
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 355
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 363
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 396
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 344
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 421
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 199

Dodatkowe informacje