Informujemy, że zgodnie z Decyzją nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.06.2016 r. trwa dodatkowy nabór do studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu na potrzeby uzupełnieniowe tworzonych pododdziałów Obrony Terytorialnej w zakresie żołnierzy zawodowych w korpusie ofcerów młodszych.

 Nabór na szkolenie będzie prowadzony spośród osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny zainteresowanych służbą w OT ( w tym pasjonatów)

 Dodatkowy nabór na szkolenie wojskowe zostanie przeprowadzony spośród osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny na potrzeby tworzonych pododdziałów Obrony Terytorialnej, w tym:

  1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
  2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności  przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi (ze środowiska cywilnego) ubiegające się o przyjecie do studium oficerskiego w WSOWL we Wrocławiu mają obowiązekj zarejestrować w internetowym systemie rekrutacji uczelni oraz złożyć wniosek <<druk tutaj>> do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (WKU) w następujących terminach:

  • do dnia 30 czerwca 2016 r. na 12- miesięczne szkolenie w grupach osobowych: pancerno-zmechanizowanej

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na szkolenie wojskowe osób niebędących żołnierzami zawodowymi na stronie WSOWL we Wrocławiu << tutaj >>

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu  lub uzyskać w WKU w Ostrołęce tel. 261 384 430, 261 384 435, 261 384 435, 261 384 434, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje