Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 17
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 12
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 26
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 29
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 51
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 54
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 69
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 82
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 92
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 144
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 163
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 196
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 183
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 108
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 152
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 129
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 128
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 162
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 178
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 178
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 175
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 176
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 147
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 205
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 177
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 198
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 233
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 224
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 209
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 222
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 216
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 326
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 313
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 269
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 315
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 325
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 357
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 396
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 392
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 368
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 376
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 388
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 372
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 391
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 332
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 358
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 420
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 431
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 463
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 401
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 495
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 253
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 256
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 254
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 292
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 277
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 279
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 259
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 221
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 235
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 380
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 382
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 350
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 350
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 397
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 407
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 401
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 371
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 418
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 430
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 446
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 580
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 494
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 493
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 537
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 473
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 356
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 860
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 613
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 615
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 610
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 736
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 726
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 741
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 653
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 659
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 623
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 598
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 577
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 583
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 627
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 625
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 616
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 607
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 579
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 596
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 559
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 611
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 607
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 651
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2351
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 858
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1145
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 969
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1079
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1109
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 498

Dodatkowe informacje