Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 13
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 25
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 27
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 36
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 37
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 48
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 60
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 39
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 46
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 80
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 82
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 93
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 116
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 120
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 129
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 133
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 219
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 268
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 128
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 131
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 111
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 130
Plakat informacyjny Angelika Beczak 41
UG.6220.5.2020 Rafal 125
UG.6220.4.2020 Rafal 121
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 146
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 164
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 166
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 178
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 348
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 186
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 188
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 195
UG 6733.8.2019 Rafal 232
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 217
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 236
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 221
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 214
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 237
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 206
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 209
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 247
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 255
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 229
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 260
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 221
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 225
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 218
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 172
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 206
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 230
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 216
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 238
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 240
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 230
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 249
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 246
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 237
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 253
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 269
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 9
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 280
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 280
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 296
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 345
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 387
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 406
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 411
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 326
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 372
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 355
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 324
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 365
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 374
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 386
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 390
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 397
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 317
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 426
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 368
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 394
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 434
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 420
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 398
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 417
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 403
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 7
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 543
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 498
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 459
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 516
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 518
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 564
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 604
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 582
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 576
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 570
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 580
UG 6232.3.2017 Rafal 108
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 570
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 576
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 537
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 553
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 620
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 639
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 668
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 591
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 699
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 383
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 390
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 387
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 437
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 435
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 417
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 405
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 351
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 375
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 581
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 8
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 575
UG 6232.1.2017 Rafal 160
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 542
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 545
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 596
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 607
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 594
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 561
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 617
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 632
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 651
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 804
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 694
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 683
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 734
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 672
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 487
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1087
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 825
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 807
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 801
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 948
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 936
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 942
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 884
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 873
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 817
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 811
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 801
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 798
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 848
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 832
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 815
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 811
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 798
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 812
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 777
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 832
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 820
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 855
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2749
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1076
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1356
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1188
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1286
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1326
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 711

Dodatkowe informacje