Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 25
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 26
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 34
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 65
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 94
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 112
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 125
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 137
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 140
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 131
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 145
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 137
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 168
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 175
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 147
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 150
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 142
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 156
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 178
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 143
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 148
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 199
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 189
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 200
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 219
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 233
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 243
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 242
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 336
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 392
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 236
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 247
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 220
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 238
Plakat informacyjny Angelika Beczak 142
UG.6220.5.2020 Rafal 223
UG.6220.4.2020 Rafal 211
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 246
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 271
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 277
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 295
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 454
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 296
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 291
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 299
UG 6733.8.2019 Rafal 341
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 323
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 348
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 325
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 321
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 346
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 325
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 322
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 357
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 362
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 329
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 366
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 328
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 333
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 325
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 267
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 312
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 340
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 319
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 340
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 345
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 338
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 350
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 351
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 341
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 363
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 372
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 118
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 392
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 385
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 399
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 458
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 499
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 510
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 524
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 423
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 471
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 454
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 433
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 461
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 470
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 486
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 494
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 498
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 399
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 537
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 469
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 494
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 540
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 521
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 502
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 531
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 507
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 106
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 647
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 612
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 570
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 620
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 624
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 673
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 708
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 687
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 680
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 674
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 687
UG 6232.3.2017 Rafal 182
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 685
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 679
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 642
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 658
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 721
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 738
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 776
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 692
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 793
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 458
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 464
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 459
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 512
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 509
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 495
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 487
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 427
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 445
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 679
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 105
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 677
UG 6232.1.2017 Rafal 263
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 639
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 641
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 694
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 710
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 693
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 665
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 719
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 739
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 756
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 920
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 802
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 794
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 837
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 777
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 556
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1204
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 937
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 915
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 914
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1059
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1038
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1045
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 983
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 986
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 922
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 922
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 905
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 906
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 950
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 939
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 922
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 918
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 898
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 912
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 874
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 947
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 915
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 951
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2947
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1181
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1466
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1279
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1402
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1434
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 810

Dodatkowe informacje