Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 18
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 82
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 65
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 67
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 99
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 119
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 179
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 146
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 146
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 166
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 193
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 200
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 202
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 211
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 208
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 208
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 230
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 210
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 236
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 254
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 234
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 219
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 223
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 234
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 254
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 219
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 231
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 291
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 267
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 276
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 291
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 304
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 315
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 314
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 399
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 483
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 313
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 328
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 293
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 309
Plakat informacyjny Angelika Beczak 213
UG.6220.5.2020 Rafal 297
UG.6220.4.2020 Rafal 290
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 313
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 340
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 345
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 365
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 526
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 377
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 379
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 375
UG 6733.8.2019 Rafal 420
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 396
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 424
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 389
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 392
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 412
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 394
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 390
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 424
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 425
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 400
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 431
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 399
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 410
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 387
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 340
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 385
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 403
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 385
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 404
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 405
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 402
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 423
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 417
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 409
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 430
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 439
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 193
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 459
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 462
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 470
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 534
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 569
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 574
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 596
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 486
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 538
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 523
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 504
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 523
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 541
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 551
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 558
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 575
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 467
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 609
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 536
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 561
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 604
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 590
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 565
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 603
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 570
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 179
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 711
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 687
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 646
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 688
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 693
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 740
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 785
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 760
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 760
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 749
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 757
UG 6232.3.2017 Rafal 249
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 767
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 749
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 716
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 738
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 790
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 805
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 842
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 755
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 861
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 519
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 529
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 522
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 581
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 571
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 560
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 557
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 493
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 510
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 747
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 179
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 746
UG 6232.1.2017 Rafal 339
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 699
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 708
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 758
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 779
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 759
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 731
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 793
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 806
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 821
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 1002
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 869
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 856
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 904
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 842
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 615
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1278
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1007
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 985
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 996
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1128
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1104
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1115
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 1061
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 1059
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 988
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 994
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 973
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 974
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1024
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1000
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 992
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 989
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 965
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 977
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 938
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1022
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 984
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1010
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 3125
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1258
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1543
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1348
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1479
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1507
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 878

Dodatkowe informacje