Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 14
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 10
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 20
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 23
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 25
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 10
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 32
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 26
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 29
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 43
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 38
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 47
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 60
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 74
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 80
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 97
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 104
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 114
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 168
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 189
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 217
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 207
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 133
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 175
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 159
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 153
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 184
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 199
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 202
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 200
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 204
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 169
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 233
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 194
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 221
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 255
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 244
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 230
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 240
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 236
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 355
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 329
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 287
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 337
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 345
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 383
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 422
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 412
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 391
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 393
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 405
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 394
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 413
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 355
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 378
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 444
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 455
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 487
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 418
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 515
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 267
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 271
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 269
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 307
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 298
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 295
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 274
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 235
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 258
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 398
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 399
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 366
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 369
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 415
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 424
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 421
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 388
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 442
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 452
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 464
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 599
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 515
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 513
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 560
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 492
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 371
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 888
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 636
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 632
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 625
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 759
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 753
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 760
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 681
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 681
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 641
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 620
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 601
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 606
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 645
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 643
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 637
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 631
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 605
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 620
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 583
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 631
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 625
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 673
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2388
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 884
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1168
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 996
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1098
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1133
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 517

Dodatkowe informacje