Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 27
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 40
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 56
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 74
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 76
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 94
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 97
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 94
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 121
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 116
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 99
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 112
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 96
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 117
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 134
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 102
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 107
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 147
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 149
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 157
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 176
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 186
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 201
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 203
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 289
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 345
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 194
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 194
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 173
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 192
Plakat informacyjny Angelika Beczak 105
UG.6220.5.2020 Rafal 181
UG.6220.4.2020 Rafal 178
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 213
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 231
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 229
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 250
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 408
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 255
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 249
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 259
UG 6733.8.2019 Rafal 300
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 278
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 305
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 284
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 281
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 300
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 272
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 278
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 313
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 324
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 289
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 324
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 283
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 286
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 280
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 229
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 270
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 296
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 275
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 297
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 301
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 292
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 308
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 307
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 299
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 318
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 329
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 76
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 344
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 342
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 357
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 413
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 459
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 471
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 479
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 390
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 434
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 416
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 390
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 424
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 435
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 447
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 451
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 459
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 361
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 490
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 432
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 450
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 497
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 481
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 459
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 488
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 462
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 65
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 610
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 570
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 520
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 577
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 583
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 629
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 666
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 643
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 638
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 631
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 645
UG 6232.3.2017 Rafal 151
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 638
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 639
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 599
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 612
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 683
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 698
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 733
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 655
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 757
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 424
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 432
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 426
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 476
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 475
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 462
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 451
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 394
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 417
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 638
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 65
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 634
UG 6232.1.2017 Rafal 222
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 598
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 604
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 654
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 674
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 655
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 620
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 676
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 698
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 716
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 870
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 758
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 748
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 792
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 736
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 526
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1155
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 897
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 875
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 869
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1014
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1000
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1002
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 943
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 939
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 886
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 879
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 862
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 862
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 912
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 896
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 878
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 877
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 861
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 871
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 833
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 903
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 882
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 912
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2852
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1137
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1426
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1241
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1356
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1390
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 769

Dodatkowe informacje