Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 6
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 27
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 25
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 22
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 40
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 150
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 146
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 123
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 180
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 188
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 206
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 241
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 234
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 222
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 225
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 238
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 204
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 257
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 205

Dodatkowe informacje