Kadencja 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna

Lp.

Nazwisko i Imię Funkcja

1.

 Stepnowska Aneta Przewodnicząca Komisji

2.

 Kosakowska Danuta Bożena Członek Komisji

3.

 Dworecki Andrzej Leszek Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

 Gutowski Leszek Wojciech

Przewodniczący Komisji

2.

 Kosakowska Danuta Bożena

Członek Komisji

3.

 Mamiński Łukasz

Członek Komisji

4.

 Dworecki Andrzej Leszek

Członek Komisji

5.

 Szewczak Dariusz Andrzej

Członek Komisji

6.

 Podpora Piotr

Członek Komisji

7.

 Sadowska Zdzisława

Członek Komisji


Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Budżetu

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

 Mamiński Marek

Przewodniczący Komisji

2.

 Breńska Ewa

Członek Komisji

3.

 Żebrowski Tomasz

Członek Komisji

4.

 Stepnowska Aneta

Członek Komisji

5.

 Grono Rafał

Członek Komisji

6.

 Beczak Katarzyna Anna

Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna
Lp. Nazwisko i Imię Funkcja
1. Myślak Jan  Przewodniczący Komisji
2. Głażewska Hanna Urszula Członek Komisji
3. Sadowska Zdzisława Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
Lp. Nazwisko i Imię Funkcja
1. Olkowski Roman Przewodniczący Komisji
2. Ochenkowski Roman Członek Komisji
3. Gutowski Leszek Wojciech Członek Komisji
4. Biedrzycki Leszek Członek Komisji
5. Guzowski Piotr Członek Komisji
6. Kobyliński Henryk Członek Komisji
7. Kosakowska Barbara Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Budżetu
Lp. Nazwisko i Imię Funkcja
1. Głażewska Hanna Urszula Przewodniczący Komisji
2. Sadowska Zdzisława Członek Komisji
3. Sztąberska Teresa Członek Komisji
4. Sobieski Andrzej Członek Komisji
5. Beczak Waldemar Członek Komisji
6. Myślak Jan Członek Komisji

Dodatkowe informacje